Giới thiệu nghiệp vụ Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Chuyên mục: Bảo hiểm tài sản kỹ thuật Viết bởi Administrator

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TÀI SẢN KỸ THUẬT

        1.    Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc

        2.    Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

        3.    Bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản

        4.    Bảo hiểm trộm cướp

        5.    Bảo hiểm tiền

        6.    Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo

        7.    Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

        8.    Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

        9.    Bảo hiểm hoả hoạn nhà tư nhân

        10.  Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

        11.  Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

        12.  Bảo hiểm đỗ vỡ máy móc

        13.  Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu

        14.  Bảo hiểm thiết bị điện tử

        15.  Bảo hiểm mọi rủi ro máy móc, thiết bị cho thuê

        16.  Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do hư hỏng máy móc

        17.  Bảo hiểm hư hỏng hàng hoá trong kho lạnh

        18.  Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành

        19.  Bảo hiểm nhà tư nhân trọn gói

        20.  Bảo hiểm văn phòng trọn gói

------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh (<-- Xem tại đây hoặc

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.